Göran Nygren

Doktor i etnologi, institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

Göran Nygren är forskare och lärare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Han disputerade i juni 2021 med avhandlingen Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker. Den handlar om hur högstadieelevers föreställningar, praktiker och villkor samverkar och möjliggör deras höga skolresultat. Hans forskningsområden är skola och utbildning, barns och ungdomars vardagsliv och livsvillkor samt klass, genus och funktionsvariation. Han har genomfört etnografiska studier med observationer, samtal och intervjuer.