Anna Karin Hildingson Boqvist

Generalsekreterare ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.

Våra långsiktiga mål är:

  • Barn ska inte förekomma i övergreppsmaterial på nätet.
  • Barn som exploateras sexuellt ska identifieras och upptäckas.
  • Barn, föräldrar och professionella har den kunskap som krävs för att förebygga sexuell exploatering av barn.
  • Barn har fullgott skydd i svensk lagstiftning mot sexuell exploatering.
  • Barn i utsatta situationer ges möjlighet att berätta om sina erfarenheter om sexuell exploatering
  • Sexuella övergrepp mot barn ska förebyggas genom att förövare upptäcks samt genom att förövare och potentiella förövare söker och får adekvat hjälp.
  • Privat sektor bidrar till att stärka barns rätt till skydd mot sexuell exploatering.