Embla Persson

Andre vice ordf Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med 319 medlemsorganisationer och 125 382 enskilt anslutna medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma fristående föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, tvistlösning och ett ekonomiskt stöd. För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Sveriges Elevkårer är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vår styrelse väljs av medlemmarna och består av nuvarande och tidigare elevkårsaktiva. På kansliet arbetar ett 40-tal anställda, utspridda på kontor över hela landet.