Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Den 17 september 2018 tillträdde Elisabeth Dahlin som barnombudsman. – Jag ser det som ett fantastiskt privilegium att få företräda barns och ungas rättigheter och intressen i Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

Barnombudsmannens uppdrag omfattar bland annat att bevaka hur barnkonventionen efterlevs i Sverige och att driva på för att barns rättigheter ska tillgodoses. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap och metoder för att arbeta med barnkonventionen, och genom opinionsbildning.

–  Barnombudsmannen har ett viktigt uppdrag att lyssna på barn. Det brinner jag starkt för. Barn har rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem och det kommer bli än tydligare på olika nivåer när barnkonventionen är lag, säger Elisabeth Dahlin.

Elisabeth Dahlin har sedan 2008 arbetat som generalsekreterare för Rädda Barnen och har även haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter. Tidigare har hon bland annat tjänstgjort vid Sida och utrikesdepartementet, senast som ambassadör och chef för Globalt Ansvar. Hon har även arbetet som ställföreträdande generaldirektör och vikarierande generaldirektör vid Kommerskollegium samt varit generalsekreterare för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.