David Lega

Ordförande Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter

Europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Innan dess var David under 9 år kommunalråd i Göteborg.

På 90-talet var han elitidrottare, paralympier och genom åren deltog han på ett antal Paralympics och andra mästerskap.

”I parlamentet kommer jag att använda min plattform till att vara en röst för dem som har svårast att göra sig hörda.” Läs mer om David och hans arbete i EU här