Chiara Bergmark

Förbundsordförande Elevernas riksförbund

Vi samlar elever på högstadiet och gymnasiet och arbetar för en bättre och mer demokratisk skola. Med en dryg miljon elever i grundskolan och över 350 000 i gymnasiet råder det ingen tvivel om att skolan är Sveriges största arbetsmiljö, eller gör det? Faktum är att många inte tycks veta att skolan är elevers arbetsmiljö men så är det! Arbetsmiljölagen gäller för elever likaväl som för landets löntagare. Både fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska leva upp till den standard som Arbetsmiljöverket satt för skolan.

Elevernas riksförbund är ett förbund av och för elevråd. Elevernas riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har sitt säte i Stockholm.

Elevernas riksförbunds vision är en bättre och mer demokratisk skola.

Elevernas riksförbund finns för att:
● Samla och stärka elever i demokratiska forum
● Representera och föra fram elevers röst
● Värna elevers rättigheter