Utställare

Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Conventum.

Nedan listas de som kommer vara utställare på Barnrättsdagarna 2019.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här

Örebro kommun

www.orebro.se

Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se

 

Akademikerförbundet SSR

https://akademssr.se

Studentlitteratur

www.studentlitteratur.se

Rättighetsfokus

www.rattighetsfokus.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

www.allmannabarnhuset.se

Barnombudsmannnen

www.barnombudsmannen.se

JP Infonet AB

www.jpinfonet.se

Barnrättskonsulterna

www.barnrattskonsulterna.se

 

Bufff Sverige

www.bufff.nu

Familjens jurist i Sverige

www.familjensjurist.se

FFFF Föreningen För Familjecentralers Främjande

www.familjecentraler.se

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Linköpings universitet

www.barnafrid.se