Utställare 2020

Passa på att besöka våra utställare på Barnrättsdagarna. De kommer finnas i Forum som ligger i direkt anslutning till Kongresshallen och på plan 1 (en trappa ner från Kongresshallen).

 

Akademikerförbundet SSR

https://akademssr.se

Monter: Forum 11

Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

liu.se/forskning/barnafrid

Monter: Forum 6

Barnombudet i Uppsala Län

boiu.se

Monter: Plan 1: 5

 

Barnombudsmannnen

www.barnombudsmannen.se

Bris

www.bris.se

Monter: Forum 9

 

Brottsoffermyndigheten

www.brottsoffermyndigheten.se

Monter: Forum 12

Bufff Örebro

bufff.nu/om-oss/lokalkontor/bufff-orebro/

Monter: Forum 18

Childrens Program Sverige

childrensprogram.se

Monter: Plan 1: 4

FreeZone

www.freezone.se

Monter: Plan 1: 8

FFFF Föreningen För Familjecentralers Främjande

www.familjecentraler.se

Monter: Forum 1

JP Infonet AB

www.jpinfonet.se

Monter: Plan1: 9

Kreativ idé

gorandavidsson.se

Monter: Forum 21

Kriminalvården

www.kriminalvarden.se

Monter: Forum 17 

 

Länsstyrelsen Dalarna

lansstyrelsen.se/dalarna

Monter: Forum 14

Länsstyrelsen Östergötland

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Monter: Forum 20

Monica GW Konsult

monicagwkonsult.se

Monter: Plan 1: 6

 

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

www.mucf.se

Monter: Plan 1: 1

Nationella Skyddsinsatser

www.skyddsinsatser.se

Monter: Forum 15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

www.anhoriga.se

Monter: Plan 1: 7

Roks

www.roks.se

Monter: Forum 4

Rädda Barnen

www.rb.se

Monter: Forum 3

Rättighetscentrum Västerbotten

rattighetscentrum.se/vasterbotten

Monter: Plan 1:3

Salus Care Sverige AB

www.saluscare.se

Monter: Forum 16

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

www.sbu.se

Monter: Forum 10

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

Monter: Forum 19

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM

www.spsm.se

Monter: Forum 2

Statens institutionsstyrelse, SiS

www.stat-inst.se

Monter: Forum 7

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

www.allmannabarnhuset.se

Stiftelsen Säkra Varje Unge

www.sakravarjeunge.se

Monter: Plan 1: 10

Studentlitteratur

www.studentlitteratur.se

Monter: Forum 5

Svenska familjehem

www.svenskafamiljehem.se

Monter: Forum 22

Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se

Monter: Forum 8

Teskedsorden

www.teskedsorden.se

Monter: Plan 1: 2

Unicef Sverige

unicef.se

Monter: Plan 1: 11

 

Unizon

www.unizon.se

Monter: Forum 13

Örebro kommun

www.orebro.se

Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Conventum.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här