Utställare 2019

Passa på att besöka våra utställare på Barnrättsdagarna. De kommer finnas i direkt anslutning till Kongresshallen.

 

Örebro kommun

www.orebro.se

Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se

 

Akademikerförbundet SSR

https://akademssr.se

Studentlitteratur

www.studentlitteratur.se

Rättighetsfokus

www.rattighetsfokus.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

www.allmannabarnhuset.se

Barnombudsmannnen

www.barnombudsmannen.se

JP Infonet AB

www.jpinfonet.se

Barnrättskonsulterna

www.barnrattskonsulterna.se

 

Bufff Sverige

www.bufff.nu

Familjens jurist i Sverige

www.familjensjurist.se

FFFF Föreningen För Familjecentralers Främjande

www.familjecentraler.se

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Linköpings universitet

www.barnafrid.se

Svenska Familjehem AB

www.svenskafamiljehem.se

Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

Familjehem i fokus

www.familjehemifokus.se

Humana

www.humana.se

Vision

www.vision.se

Nationella Skyddsinsatser

www.skyddsinsatser.se

Junis IOGT-NTOs Juniorförbund

www.junis.org

Länsstyrelsen Västmanland

www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Unizon

www.unizon.se

Erikshjälpen

erikshjalpen.se

 

Bogruppen

bogruppen.se

Göteborgs Räddningsmission

raddningsmissionen.se

FTS-Säkra Varje Unge

www.sakravarjeunge.se

Vinkelrätt – barnrättsperspektiv, utbildning och projektledning

www.vinkelratt.se

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

www.sbu.se

Brottsoffermyndigheten

www.brottsoffermyndigheten.se

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

Myndigheten för delaktighet, MFD

www.mfd.se

Digitala hörnan på plan 1

På plan 1 kan ni ta del av citat, testa appar, ta del av spännande webbplatser mm. Missa inte att gå förbi dessa:

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

www.mucf.se

Utbildningsradion UR

www.ur.se

 

OmMej

ommej.se

Mina rättigheter

Barnombudsmannen

minarattigheter.se

MR-Piloterna

Mänskliga rättigheter i praktiken

www.mr-piloterna.se

Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Conventum.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här