Utställare

Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Conventum.

Nedan listas de som var utställare på Barnrättsdagarna 2018.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här

Örebro kommun

www.orebro.se

Brottsoffermyndigheten

www.brottsoffermyndigheten.se

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

www.sbu.se

 

Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

www.spsm.se

 

Gryning Vård

www.gryning.se

Akademikerförbundet SSR

https://akademssr.se

Region Örebro län

www.regionorebrolan.se

Teskedsorden

www.teskedsorden.se

Rättighetsfokus

www.rattighetsfokus.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

www.allmannabarnhuset.se

Barnombudsmannnen

www.barnombudsmannen.se

Barnrättskonsulterna

www.barnrattskonsulterna.se

 

Bufff Sverige

www.bufff.nu

Familjens jurist i Sverige

www.familjensjurist.se

Skolinspektionen

www.skolinspektionen.se

Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

Funktionsrätt Sverige

www.funktionsratt.se

FFFF Föreningen För Familjecentralers Främjande

www.familjecentraler.se

IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis

www.junis.org

Röda Korsets Ungdomsförbund

www.rkuf.se

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Linköpings universitet

www.barnafrid.se

Lunds universitet

www.lu.se

KC Familjehemsvård

www.kckom.se

Barn och Omsorg i Sverige AB

www.barnochomsorgab.se

Barnombudet i Uppsala, BOiU

www.boiu.se

Riksförbundet Attention och NSPH

attention.se

www.nsph.se

Film and Tell

www.filmandtell.com

Unizon

www.unizon.se