Utställare

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Conventum. Nedan listas de som är utställare på Barnrättsdagarna 2017.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här

Arvsfonden

www.arvsfonden.se

Brottsoffermyndigheten

www.brottsoffermyndigheten.se

Myndigheten för delaktighet, MFD

www.mfd.se

Rädda Barnen

www.raddabarnen.se

Kriminalvården

www.kriminalvarden.se; Insidan

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se 

Vinkelrätt – barnrättsperspektiv, utbildning & projektledning

https://se.linkedin.com/in/tovekjellander

Erikshjälpen

www.erikshjalpen.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset

www.sahlgrenska.se

Handikappförbunden HSO

www.hso.se

 

Fryshuset

www.fryshuset.se

 

Svenska Kyrkan

www.svenskakyrkan.se

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

www.sbu.se

 

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF

www.mfof.se

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

www.skl.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

www.spsm.se

 

Stiftelsen FTS Säkra varje unge

www.foretagtillsammans.se

Lindberg Utveckling AB

www.luvab.se

Gryning Vård

www.gryning.se

Akademikerförbundet SSR

https://akademssr.se

Region Örebro län

www.regionorebrolan.se

Teskedsorden

www.teskedsorden.se

Rättighetsfokus

www.rattighetsfokus.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

www.allmannabarnhuset.se

Barnombudsmannnen

www.barnombudsmannen.se