Styrgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras gemensamt av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Medlemmar i styrgruppen för Barnrättsdagarna är:

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anna Karin Hildingson Boqvist, program- och utredningschef, Barnombudsmannen

Anita Wickström, vik barnombudsman Barnombudsmannen

Martina Marklund, ekonomichef Stiftelsen Allmänna Barnhuset