Styrgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras gemensamt av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Medlemmar i styrgruppen för Barnrättsdagarna är:

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Elisabeth Dahlin, barnombudsman Barnombudsmannen

Eva-Li Littorin, kommunikationschef, Barnombudsmannen

Martina Marklund, ekonomichef Stiftelsen Allmänna Barnhuset