Projektgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras gemensamt av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Projektledare:

Susanne Björk, kommunikatör Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Arbetsgrupp:

Anna Ekström, projektledare Barnombudsmannen

Maj Fagerlund, jurist Barnombudsmannen

Solveig Dalgrund, administratör Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Åsa L. Mattsson, handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset