Projektgrupp Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna arrangeras gemensamt av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Projektledare:

Susanne Björk, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Arbetsgrupp:

Annika Falk, projektledare Barnombudsmannen

Petra Dahlström, utredare Barnombudsmannen

Maud Götherström Hållbus, personalhandläggare, Barnombudsmannen

Solveig Dalgrund, administratör Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Åsa L. Mattsson, handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset