Om Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

Vi belyser

Vi belyser vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att bättre tillgodose rättigheterna för barn och unga.

Kostnader och anmälan

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2017 är fram till och med den 24 januari 2 300 kr ex. moms.
Från och med den 25 januari är avgiften 2 600 kr ex. moms. Studenter betalar 500 kr ink. moms.
OBS! notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar.

Fika och lunch ingår båda dagarna samt en buffémiddag den 25 april 2017.

Sista dag för anmälan är den 24 mars 2017. Anmälan kan endast göras online.  Anmäl dig via knappen uppe till höger för att komma till anmälningsformuläret.

Tema 2017: Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering

Den 25-26 april träffas vi på Conventum i Örebro. Den här gången för att diskutera barnrättsperspektivet på migration, integration och inkludering.

För barn som har kommit till Sverige med eller utan sina familjer från andra länder är alla artiklar i barnkonventionen aktuella. Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller etniska ursprung (Artikel 2). Barn på flykt har rätt till sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden (Artikel 8) samt rätt till skydd och bistånd (Artikel 22).

Vi träffas i Örebro

Vi träffas i Kongresshallen på Conventum i Örebro. Det är en händelserik konferens där du får ta del av ny kunskap, mingla och nätverka med andra som har barnets bästa i fokus!

Intresseanmälan

Intressenmälan innebär att du får information om programmet vartefter det växer fram och du kommer kunna anmäla dig innan anmälan öppnas för alla andra.