Om Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

Vi belyser

Vi belyser vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att bättre tillgodose rättigheterna för barn och unga.

Kostnader och anmälan

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2018 är fram till och med den 26 januari 2 300 kr ex. moms.
Från och med den 27 januari är avgiften 2 600 kr ex. moms. Studenter betalar 500 kr ink. moms.
OBS! notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar.

Fika och lunch ingår båda dagarna samt middag den 24 april 2018.

Sista dag för anmälan är den 27 mars 2018. Anmälan kan endast göras online.  Anmäl dig via knappen uppe till höger för att komma till anmälningsformuläret.

Tema 2018: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

Den 24-25 april träffas vi på Conventum i Örebro. Den här gången för att diskutera alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

Det är skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Vad betyder detta för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)?

På Barnrättsdagarna 2018 kommer vi ta tag i frågor som rör alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Är Sveriges lagstiftning och genomförandet av den utformat så att varje barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionen tillgodoses? Hur kan Sverige öka möjligheten för alla barn att få växa upp och delta i samhället på lika villkor?

Vi träffas i Örebro

Vi träffas i Kongresshallen på Conventum i Örebro. Det är en händelserik konferens där du får ta del av ny kunskap, mingla och nätverka med andra som har barnets bästa i fokus!

Intresseanmälan

Intresseanmälan innebär att du får information om programmet vartefter det växer fram och du kommer få information kring när vi öppnar upp för att ansöka till nästa års program.