3h: Att förmedla hopp och trygghet i otrygga tider (film)