Vad kan vi lära av våra nordiska grannländer?

I Norge och Finland är barnkonventionen lag sedan flera år tillbaka. Hur arbetar barnombudsmännen i våra nordiska grannländer? Vilka utmaningar ser de framöver och vilka tips på vägen kan de ge oss?


Föreläsare