Stora Priset

Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris delas ut till den eller de som genom betydande insatser främjat barn i utsatta situationer.


Föreläsare