Stora Priset

Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Priset delas ut till den eller de som genom betydande insatser främjat barn i utsatta situationer.

I år går priset gå till två värdiga vinnare som får möjlighet att berätta mer om sitt arbete i samband med prisutdelningen! 

Prissumman är 150 000 kronor och prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdomar, som mottagaren själv väljer.

Stora Priset delas årligen ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att uppmärksamma personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Anne Marie Brodén är ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och hon ser priset som en möjlighet att lyfta dem som står för insatser utöver det vanliga och som verkligen gör skillnad för barnen.

2018 gick priset till Staffan Janson och Marie Köhler. Staffan Janson är barnläkare, forskare och professor. Staffans arbete och den forskning han bedrivit har haft avgörande inverkan på barnuppfostran i Sverige. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han varit drivande i arbetet med att skapa en barnuppfostran fri från våld, med fokus på en respektfull och stöttande miljö, som ger barn möjlighet att växa och utvecklas till sociala, ansvarsfulla personer som deltar i samhället på lika villkor. Och inte nog med det, han har även bidragit till att få en hel generation att införa den bakåtvända bilbarnstolen på 1980-talet.

Marie Köhler är barnläkare, barnhälsoöverläkare, forskare och chef för Kunskapscentrum barnhälsovård i Region Skåne. Hon har varit kommissionär i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Marie bedriver forskning om små barn i riskzon med ett socialt perspektiv på hälsa. Marie är också engagerad i nationella frågor som bland annat rör barns rättigheter, utveckling av barnhälsovårdens program, föräldrastöd, barn som anhöriga/far illa, hemlösa barn och barn på flykt. Marie har varit drivande i att uppmärksamma dessa barn, att de får den omsorg de behöver och att deras rätt till hälso- och sjukvård tillgodoses. Marie ser till att det händer något i varje enskild person som möter de här barnen, så att blicken vässas och barnens behov i de enskilda fallen blir synliga.

Tidigare pristagare har varit bland annat Astrid Lindgren, Lisbeth Palme, Barnrättsbyrån, Trygga barnen och många många fler.


Föreläsare