Barns liv online och barnrättsperspektivet

Om barns rätt till digital kompetens och säkerhet på nätet Barn och unga lever stora delar av sina sociala liv på nätet. Internetanvändningen startar vid allt lägre ålder – den genomsnittliga debutåldern för internetanvändning är tre år. Användningen av internet i mobilen ökar kraftigt. Vid nio års ålder har majoriteten en egen mobil. Från 11 år har 94 procent en egen mobil. Men vad gör de egentligen där? Hur kan/borde vuxenvärlden förhålla sig till barns liv på nätet?


Föreläsare