Vilka är deltagarna på Barnrättsdagarna?

En underhållande undersökning