Inledning

Filmvisning och välkommen från arrangörerna Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen. Årets moderator presenteras.


Föreläsare