4i Workshop – Att växa upp i extremistmiljö

Att växa upp i en extremistmiljö. Utmaningar på lokal och regional nivå.

Åldersövergripande arbete

Maria von Bredow, Moa Fahlander, Xoncha Nouri och Emma Holmgren, Center mot Våldsbejakande Extremism

Sammanfattning: En kort presentation av CVE och VBE samt att tillsammans med deltagarna problematisera och diskutera kring frågorna: – Vad kan det innebära för ett barns utveckling att växa upp i en extremistmiljö? – Hur hanterar vi frågan om BoU i extremistmiljöer på lokal och regional nivå? – Vilken kunskap om VBE och vilka verktyg behöver de lokala/regionala aktörerna för att på bästa sätt kunna möta barnen/ungdomarna? – Hur kan CVE bidra?

Beskrivning: Workshopen skulle inledas med en kort introduktion av Center mot Våldsbejakande Extremism (CVE) och våldsbejakande extremism (VBE) som fenomen. Vidare en beskrivning av vilka grupper av barn och unga som skulle kunna omfattas och en tydlig koppling till artikel 6 i barnkonventionen. Även en beskrivning av några exempel på situationer som barn/unga befinner sig i och de dilemman som kan uppstå i kontakt med lokala och regionala aktörer. Barn och unga som växer upp i fd IS-kontrollerade områden, får de sina basala behov tillgodosedda? Går de i skolan? Vad händer när de kommer hem till Sverige? Barn och unga som växer upp i högerextrema/vänsterautonoma miljöer, kan barnet påverka sin situation och med tiden få bryta sig loss? Blir barnet bjuden på kalas? Ska en orosanmälan göras? Etc. Barnet/ungdomen möter lokala och regionala aktörer (skola, förskola, socialtjänst, idéburen sektor, trossamfund, sjukvården etc.) som inte alla gånger har tillräckligt med kunskap om VBE och vad som förväntas av dem i mötet med barnet/ungdomen. CVE inrättades i januari 2018 och några av dess uppdrag är att utveckla det förebyggande arbetet mot VBE på alla nivåer, ge stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer samt samla och sprida kunskap. För att utföra dessa uppdrag på bästa sätt och med barnet i fokus behöver CVE upprätta en dialog med lokala och regionala aktörer, dels för att lära av varandra men också för att det ska bli mer tydligt vilket stöd från CVE de olika aktörerna efterfrågar.  CVE vill, tillsammans med deltagarna, diskutera och problematisera kring följande frågor: – Vad kan det innebära för ett barns utveckling att växa upp i en extremistmiljö? – Hur hanterar vi frågan om BoU i extremistmiljöer på lokal och regional nivå? – Vilken kunskap om VBE och vilka verktyg behöver de lokala/regionala aktörerna för att på bästa sätt kunna möta barnen/ungdomarna? – Hur kan CVE bidra?

Anknytning till artikel 6: Vi vill problematisera samtliga extremistmiljöer och åldrar i relation till barnets rätt till utveckling; får man som barn i fd IS-kontrollerade områden sina basala behov tillgodosedda? Utbildning? Och hur blir det om barnet återvänder till Sverige, får barnet omvårdnad/skydd? Att växa upp i den högerextrema/vänsterautonoma miljön, blir barnet bjuden på kalas? Är det möjligt för barnet att påverka sin situation och emellertid få bryta sig loss?