Fullsatt – 3i Workshop – Skolan som arena för barns utveckling

Hur kan skola/elevhälsa stödja barns rätt till liv, överlevnad och utveckling?

Åldersövergripande arbete

Lydia Folke1 Marianne Segevall2

1 Skolverket 2 Socialstyrelsen
Hur kan skola/elevhälsa stödja barns rätt till liv, överlevnad och utveckling? Skolan är en viktig arena för barnets utveckling, hälsa och psykosociala välmående. Hur kan vi alla tillsammans skapa bästa förutsättningarna för en hälsofrämjande skola? Samarbetet på skolan med en väl fungerande elevhälsa är avgörande för elevernas utveckling, så hur ska vi alla anta den utmaningen? Hur kan vi gemensamt utveckla det arbetet? Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till workshop om elevhälsoarbete i skolan.

Beskrivning:

Utifrån skollagen ska skolan/elevhälsa:

  • Främst vara förebyggande och hälsofrämjande
  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Lärande och hälsa har ett dubbelriktat samband. Skolan behöver vara en friskfaktor i elevernas liv: en skola dit eleverna vill komma, lära sig och må bra. Skolan är en viktig arena för barnets utveckling, hälsa och psykosociala välmående. Att klara utbildningens mål och sluta skolan med godkända betyg, är en viktig framgångsfaktor för barn och unga. Det ger bättre förutsättningar in i vuxenlivet. Men hälsa är inte likvärdigt fördelat och det kan utgöra ett hinder för lärandet. Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till workshop om elevhälsoarbete i skolan. Vi börjar med en kort presentation om Hälsofrämjande skolutveckling och Vägledning för elevhälsa. Därefter kommer vi att arbeta i mindre grupper med några övergripande frågeställningar utifrån skollagen. Så hur kan vi tillsammans:

  • tydligare organisera en hälsofrämjande skola?
  • se till att alla elever utifrån behov får stöd och når utbildningens mål?