Fullsatt – 3d Det livslånga lärandet i förskolan

Hur skapar förskolan förutsättningar för det livslånga lärandet utifrån Barnkonventionen?

0-6

Camilla Lindgren och Tuula Torro, Verbala Stigar Förskolor

Barnkonventionen genomsyrar hela förskolans läroplan och utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara bäst för barnet. För att arbeta konkret med barnkonvention behöver pedagogerna medvetet arbeta med att skapa trygghet för barnen, veta hur det är att vara barn i dag och använda metoder för att konkret arbeta med barnkonventionen så att barnen får kunskap om sina rättigheterna och hur de kan påverka förskolans utbildning, På detta sätt kan Artikel 6 i barnkonventionen kopplas till förskolans mål i bland annat lek, inflytande, kunskaper, identitet och många fler. Under denna föreläsning berättar vi om hur förskolor kan arbeta med barnkonventionen i sin vardag och vilka effekter vi har sett i vår verksamhet när barnen får inflytande. Ni får också ta del av ett case som beskriver en vanlig dag på förskolan där vi tillsammans ser Barnkonventionens artiklar.