Velina Todorova

Docent i civil- och familjerätt samt medlem i barnrättskommittén

Den bulgariska kandidaten i FN: s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén.  Velina är den första nomineringen av Bulgarien och tillträdde som medlem i april 2016 vid högnivåkonferensen om barnets rättigheter.

Dr Velina Todorova är docent vid juridiska fakulteten, universitetet i Plovdiv (2000-ff) och vid Institutet för juridiska studier – bulgariska vetenskapsakademin (1995-ff). Hon har magisterexamen i juridik, Sofia University, Bulgarien (1980) och doktorsexamen i sociologi (1989). Institutets direktör (2011), biträdande justitieminister (2011-2013).  Huvudområdena är familjerätt och barnets rättigheter. Medlem av utarbetande lag för barnskyddslagen (1997-2000), f utkast till barns rättigheter lag (2010), inhemsk våldsakt (2005), stödd beslut om lagförslag (2014-16) ; Juvenile Justice Legislation (2014-16). Tilldelad av: Republiken Bulgariens president i samband med 25-årsdagen av FN: s CRC (2014) och av ordföranden för Statens barnskyddsbyrå (2016). Ledamot av kommissionen om europeisk familjerätt (CEFL) och av det internationella familjerättet (ISFL). Medlem i FN: s kommitté för barnets rättigheter (vald år 2016).

Barnkommittén är FN: s viktigaste organ för att övervaka genomförandet av konventionen om barnets rättigheter. Kommittén grundades 1991 och omfattar 18 oberoende experter från olika länder. Genom sina övervakningsfunktioner hjälper kommittén medlemsstaterna att tolka konventionen om barnets rättigheter för att utveckla och genomföra statspolitiken i samband med åtagandena enligt konventionen.