Sveriges Stadsmissioner

Maria Wisén, Stockholms stadsmission representerar Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. Sveriges Stadsmissioner bildades 2007, och har bland annat till syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala Stadsmissionerna.

Stadsmissionernas olika verksamheter lindrar nöd genom att varje dag ge stöd till människor som lever i utsatthet. Stadsmissionerna arbetar med akuta insatser som att få äta sig mätt eller få sova ut i en säng. Men även för en varaktig förändring med samtal, motivation och lotsning vidare i samhället.

I våra verksamheter möter vi barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

 


Mina Föreläsningar