Staffan Janson

Senior professor i folkhälsovetenskap, Karlstad universitet och gästprofessor i pediatrik Uppsala universitet

Staffan Janson är professor, forskare och barnläkare. Redan i tonåren var Staffan med och startade ett sommarläger för funktionshindrade unga i Tiveden. Han har sedan dess varit barnhälsovårdsöverläkare, startat ämnet folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, byggt upp Barnrättsakademien i Örebro och han har varit regeringens expert i barnmisshandelsfrågor.

Han har även tjänstgjort utomlands i flera omgångar, bevittnat vad som sker med barn som växer upp i fattigdom och som utsatts för våld. I mitten av 80-talet tjänstgjorde han i Kambodja med Röda Korset, där de röda khmererna i stort sett dödat alla inhemska läkare. Och inte nog med det, han har även bidragit till att få en hel generation att införa den bakåtvända bilbarnstolen på 1980-talet.

Och som lite kuriosa kan nämnas att han tidigare var medlem i styrgruppen för Barnrättsdagarna som representant för Barnrättsakademin vid Örebro universitet.

Nuvarande forskningsprojekt

De svenska nationella studierna om kroppslig bestraffning av barn. Upprepade studier ungefär vart femte år med enkäter, dels till föräldrar om uppfostringsmetoder, dels till skolbarn om utsatthet för våld i hemmen och annan utsatthet. Ladda ner eller beställ de två senaste forskningsrapporterna från Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats:

Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning

Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige – en nationell kartläggning 2011