Rädda Barnen

Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi väcker också opinion för barns rättigheter.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Vi är politiskt och religiöst obundna.

Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer.

För att få varaktiga resultat arbetar vi på flera olika plan.

Vi samlar in fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi ger stöd direkt till barn.

Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter.