Martin Hugo

Lector i pedagogik högskolan i Jönköping

Martin Hugo, disputerade på avhandlingen Liv och lärande i gymnasieskolan 2007. Avhandlingen var den mest lästa på skolporten under 2007 och 2008. Martin har undervisat på Högskolan i Jönköping sedan 1999 och ingår i forskningsmiljön Livslångt Lärande på HLK. Martin är också aktiv i Nationella nätverket för skolsocial forskning och i NORP, Nordiska forskarnätverket för relationell pedagogik. Martin har en bakgrund som grundskollärare i Ma/No/Id på Råslättsskolan i Jönköping.

Läs mer om Martins forskning här