Maria Larsson

Landshövding Örebro län

Maria Larsson var Sveriges barnminister 2010-2014.

Sedan den 4 maj 2015 är hon landshövding i Örebro län. Hon är den 39:e av regeringen utsedda landshövdingen i Örebro län sedan 1634. Innan hon tillträdde som landshövding var hon riksdagsledamot 1998-2014, förste vice partiordförande för Kristdemokraterna 2003-2015 samt biträdande socialminister 2006-2014.