Lena Hallengren

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, tio departement och Förvaltningsavdelningen. Departementen ansvarar för sina respektive sakfrågor. Lena Hallengren är i sin roll som barnminister på Socialdepartementet och ansvarar för följande områden:

Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med idrottsfrågor, rättigheter för barn och för personer med funktionsnedsättning och med jämställdhet mellan kvinnor och män.