Lars H. Gustafsson

Barnläkare och författare

Jag har haft förmånen att få arbeta med barn hela mitt yrkesverksamma liv. I Sverige från Lappland till Skåne. Men jag har också haft en del internationella uppdrag, främst för Rädda Barnen. Senast har jag arbetat som skolläkare på Rosengård i Malmö.

Nu är jag sedan flera år pensionerad som barnläkare och ägnar mig istället åt mitt andra yrke, mitt författarskap. Jag skriver främst böcker om barn, föräldraskap, etik och livsfrågor. På min hemsida finns en presentation av både tidigare utgivna och kommande böcker. Jag har också en del andra uppdrag. Jag är medlem av Barnombudsmannens expertråd, liksom i en expertgrupp knuten till svenska UNICEF. Under tio år var jag också medlem av den jury som utser litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Mer om priset finns att läsa på www.alma.se. Jag har nu lämnat juryn sedan mina mandatperioder gått ut.

Läs mer om Lars på hans webbplats www.larshgustafsson.se