Karsby International School, Botkyrka

Arman Hoque, skolkurator, Rafelle Azzawi, kuratorssamordnare och två MVP-elever

Botkyrka kommun samordnar det våldsförebyggande arbetet tillsammans med skolor, polis och räddningstjänst. Botkyrka kommun var bland de första i landet med att arbeta utifrån det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). När kommunen påbörjade arbetet 2014 fanns det problem med mycket våld och grovt våld bland unga men liten samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen.

På Karsby International School har eleverna möjlighet att lära på både svenska och på engelska. Vi har både svenskspråkig och tvåspråkig undervisning. Vi är en internationell skola och våra lärare har erfarenheter från hela världen.

Mentors in Violence Prevention, MVP, är ett ledarskapsprogram som utbildar ungdomar i hur de kan förebygga våld och vara aktiva förebilder på sin skola. Ungdomar lyssnar på andra ungdomar. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem.

Äldre ungdomar träffar yngre och diskuterar om vad våld är, hur de kan vara aktiva åskådare och hur de kan utmana förväntningar på hur till exempel killar ska vara. Vi bygger relationer mellan vuxna och ungdomar och mellan ungdomar i olika åldrar för att hålla dialogen levande och bygga på det positiva och visa på att vi kan göra skillnad tillsammans!

MVP finns på fyra skolor i Botkyrka kommun och målet är att det ska bli fler!