Joakim Palme

Ordförande Delmi

Delegationen för migrationsstudier, Delmi är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Joakim Palme är ordförande i Delmi och professor i statskunskap vid Uppsala universitet där han bland annat leder ett forskningsprojekt kring effekterna av den globala finanskrisen på inte minst politik och sociala förhållanden i Europa. Han är också knuten till Uppsala Centre for Labour Studies. Tidigare har han varit chef för Institutet för framtidsstudier (2002-2011), ordförande i Kommittén Välfärdsbokslut (1999-2001) och anställd vid Institutet för social forskning (1980-2009)