Jakob Amnér

Förbundsordförande Sveriges elevråd SVEA

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation för och av elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Organisationen bildades av elevrådare 1994. Riksorganisationen leds av vår förbundsstyrelse och drivs av unga engagerade elevrådsutvecklareförtroendevalda och ett kansli i Stockholm. Organisationen som helhet bygger på ideellt engagemang från medlemselevråd runt om i Sverige.

SYFTE

Sveriges elevråd – SVEA finns för att:

  • Samla och stärka elever i demokratiska forum
  • Representera och föra fram elevers röst
  • Värna elevers rättigheter

Utifrån vårt syfte har vi skapat fem områden som vi jobbar med:

 


Mina Föreläsningar