Ingvar Nilsson

Nationalekonom

Ingvar Nilsson är nationalekonomen som i 35 år har arbetat med utanförskapets ekonomi utifrån ett socialt investeringsperspektiv. Han har tillsammans med kollegan Anders Wadeskog skapat metoden socioekonomiska bokslut. Med hjälp av metoden kan man få ett redskap att värdera det socioekonomiska värdet av prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering. De har genomfört ett stort antal studier bl.a. kring ungdomar på glid, skolproblem av olika slag, missbruk, gängkriminalitet, politisk extremism och psykisk ohälsa Tillsammans med Eva Nilsson Lundmark har Ingvar också följt, utvärderat och handlett ett hundratal sociala investeringsprojekt.


Mina Föreläsningar