Görel Fred

handledare, utbildare, familjeterapeut och författare

Görel är socionom, leg psykoterapeut. Hon har en treårig familjeterapiutbildning, tvåårig handledarutbildning vid Sköndalsinstitutet samt fler längre och kortare utbildningar i familjeterapi och nätverksterapi.

Görel handleder inom socialtjänst, behandlingshem, skola och frivilligsektorn utifrån ett systemteoretiskt synsätt. Det systemiska synsättet innebär att se till helheten – vad påverkas av vad? Vad kan man göra åt det? Det innebär också att låta fleras bilder mötas.

Hon utbildar inom samtalsmetodik och psykosocialt behandlingsarbete för socialtjänsten, skola och frivilligsektorn. Hon arbetar även med konflikthantering och familjeterapi och har en 25-årig erfarenhet av behandlingsarbete med barn och vuxna, de senaste tolv åren som utbildad familjeterapeut.

Författarskap
Försonas med din barndom – och kanske med dina föräldrar”Studentlitteratur 2015 – läs mer
Handbok i föräldrasamtal” Mareld 2005 – läs mer
Socialbidrag i ett systemteoretiskt perspektiv” Gothia 2002 – läs mer


Mina Föreläsningar