Fredrik Malmberg

Generaldirektör SPSM

Fredrik Malmberg kommer närmast från samma tjänst på Barnombudsmannen. Dessförinnan har han bland annat varit regionchef för Rädda Barnen i Syd- och Centralasien och Sverigechef på samma organisation. Tidigare har Fredrik Malmberg också arbetat politiskt på olika poster inom dåvarande Folkpartiet, numera Liberalerna.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM ska genom sin verksamhet ge stöd och möjlighet till individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Alla har rätt till fungerande utbildning, oavsett funktionsförmåga. För att ge det behövs kunskap och kompetens inom förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Den kompetens SPSM erbjuder kompletterar de specialpedagogiska resurser som finns i verksamheter.


Mina Föreläsningar