Elnaz Baghlanian

Styrelseledamot Svenska PEN

Elnaz är dessutom litterär chef på Bokförlaget Atlas samt redaktör för den internationella tidskriften Dissidentbloggen, som publicerar censurerade röster från hela världen.

Tidigare har Elnaz Baghlanian jobbat som kansliansvarig på Svenska Pen där hon under fem års tid arbetat med förföljda och hotade författare. Hon har även en utbildning i litteratur- och förlagsvetenskap.

Svenska PEN

För varje författare, varje penna och varje ord som får verka fritt, ökar också friheten för miljoner andra i samma land

Svenska PEN grundades 1922 och är således en av organisationens äldsta center. I dag har vi cirka 900 medlemmar och anordnar sex till tio sammankomster varje år med föredrag och diskussioner eller möten med utländska författarkollegor.

Den 15 november varje år uppmärksammas Fängslade författares dag. Författare, skådespelare, musiker och sångare medverkar för att med sina inslag fokusera behovet av stöd för det förföljda ordets offer. Syftet är att samla in medel till de fängslade och deras familjer.

Sedan 1985 har Svenska PEN årligen utdelat det så kallade Tucholsky-priset till en förtjänt författare som lever i exil eller under hot i sitt land som en följd av det litterära arbete hon eller han har utfört. På så sätt ges författaren möjlighet att under en period arbeta i lugn och ro i Sverige.

Svenska PEN deltar vidare i Internationella PENs kongresser och konferenser och spelar en viktig roll i informationsutbytet om de fängslade författarnas aktuella belägenhet.