Christina Heilborn

Programchef UNICEF Sverige

UNICEF, FN: s internationella barnfond, bildades den 11 december 1946 av FN för att möta akuta behov i efterkrigstidens Europa och Kina. 1950 utvidgas mandatet till att verka för att förbättra de långsiktiga behoven hos barn och kvinnor i alla utvecklingsländer. UNICEF blev en permanent del av FN-systemet 1953.

Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 34 sådana kommittéer och en av dessa är UNICEF Sverige som är en ideell förening. UNICEF Sverige bildades 1954.

Christina Heilborn är programchef på UNICEF Sverige och jurist med examen från Stockholms universitet. Christina har tidigare arbetat som jurist med fokus på barnrätt och migration på Rädda Barnen samt sakkunnig på Utrikesdepartementet med fokus på mänskliga rättigheter, migration och EU-förhandlingar.