Behrang Miri

Moderator för Barnrättsdagarna 2017

Behrang Miri är en mångsysslare med ständigt nya uppdrag på gång, bland annat som programledare, debattör, pedagog, konferencier, moderator, skådespelare, rappare, inspiratör, projekt- och processledare och inspirations talare.

Att arbeta pedagogiskt med bl a hiphop som verktyg för att få ungdomar att formulera sina tankar och uttrycka sig är en av Behrangs passioner. Som eldsjäl har han arbetat, stöttat och utvecklat en mängd nya unga inspiratörer/rappare.

Behrang Miri är grundare av och den drivande kraften inom RGRA – Rörelsen Gatans röst och Ansikte,
en ungdomsrörelse som arbetar med att fånga upp ungdomar, främst i miljonprogramsområden och
ge dem verktyg för att uttrycka sig och skapa en plattform för att nå ut med sina åsikter och budskap.
Behrangs arbete inom strategisk kommunikation med kopplingar till sub- och ungdomskulturer,
mångfald och interkulturell kommunikation har varit ett stort bidrag till många lyckade projekt och
satsningar.

På Barnrättsdagarna är han inte bara årets moderator han kommer även hålla en inspirationsföreläsning och rappa under middagen.