Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

”Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde.”

Partitillhörighet

Miljöpartiet

Ansvarsområden

  • Jämställdhet
  • Segregation och diskriminering
  • Barns rättigheter
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Nyanländas etablering

Befattningar och uppdrag

2019–
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för
arbetet mot diskriminering och segregation

2018–2019
Riksdagsledamot

2014–2018
Socialborgarråd, Stockholms stad

2012–2014
Gruppledare för Miljöpartiet, Stockholms stad

2010–2019
Ledamot kommunfullmäktige, Stockholms stad

2008–2012
Managementkonsult, EY

2006–2014
Ledamot, Rädda Barnens riksstyrelse

2005–2006
Kårordförande, Linköpings Teknologers Studentkår

2005–2006
Ledamot, universitetsstyrelsen Linköpings universitet

2004
Projektarbete mot rasism, Rädda Barnens
Ungdomsförbund

2003–2006
Ledamot, Rädda Barnens Ungdomsförbunds styrelse