Anna Norlén

Rektor och verksamhetschef Ericastiftelsen

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut och sedan januari 2014 verksamhetschef och rektor på Ericasstiftelsen. Hon har mångårig erfarenhet av stöd och behandling för barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp. Anna har arbetat med utsatta barn inom socialtjänst, BUP, privat praktik samt institutioner. Tidigare var hon enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens ”Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer” med fyra behandlingsmottagningar i Sverige.