Anette Novak

Direktör och chef för Statens medieråd

Anette Novak är i grunden journalist med bland annat bakgrund som chefredaktör på Norran och vd för det statligt ägda företaget RISE Interactive. Anette var 2015-2016 regeringens särskilda utredare i utredningen En mediepolitik för framtiden.

Statens medieråd

Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

Statens medieråds huvudsakliga målgrupp är barn och unga 0-18 år. För att så effektivt som möjligt nå målgruppen arbetar de via vidareförmedlare: nära-barn-professionella och andra vuxna i barns närhet. Vi tar fram kunskap och pedagogiska verktyg som kan användas i skolan, biblioteket eller för att besvara frågor som många föräldrar har. För att skydda har vi ett uppdrag att fastställa åldersgränser för biofilm.

För att kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan driver Statens medieråd kontinuerligt ett arbete med medie- och informationskunnighet (MIK). Arbetet handlar såväl om att producera som att sprida information och ge vägledning om medie- och informationskunnighet.

Läs mer om Statens medieråd